Ørsted IF’s Fortjenstpokal

Fortjenstpokalen

Vilkår for tildeling

Pokalen kan gives til hold eller enkeltperson, for gode idrætslige præstationer eller et bemærkeligsværdigt arbejde i og for Ørsted IF. Da vores 2 oprindelige fortjenstpokaler, skænket henholdsvis af Ole Birk og Harry & Else, efter uddelingen i 2010 udløb for plads til at påføre flere navne på modtagere, besluttedes det samtidig, at der skulle være ny pokal til uddeling første gang ved generalforsamlingen i 2011. De gamle pokaler vil få plads i foreningens pokalskab.

Tildelinger:

2019 – Iben Martine Thuesen og Kenneth Thuesen
Igen og Kenneth yder begge et kæmpe stort frivilligt arbejde i Ørsted IF. Iben som træner i gymnastik og Kenneth som træner i både fodbold og badminton. Ud over at de begge er trænere hver eneste uge, er Iben også altid villig til at hjælpe til gymnastikopvisning m.m. og Kenneth tager med ud til stævner og holdturneringer i både fodbold og badminton.
Tak fordi I begge 2 er guld værd for Ørsted IF ??

2018 – Lone Hegnet
Ørsted IF fortjenstpokal blev overrakt til Lone Hegnet af Henning Hansen. Lone fik pokalen for hendes mangeårige indsats som gymnastikinstruktør og i gymnastikudvalget og i idrætsforeningens bestyrelse.

2017 – Birgitte Riis
 

Uddeling af fortjeneste pokal 2017 i Ørsted IF
Den person, som er valgt til fortjeneste pokalen 2017, har vi følgende beskrivelse på:
I en forening som Ørsted IF er det uhyggeligt svært at pege på, hvem der skal have pokalen – for der er jo så mange, som på forskellig vis i den grad gør sig fortjent til denne anerkendelse af deres arbejde i foreningen.
Alligevel er jeg sikker på, at alle vil kunne bifalde bestyrelsens valg i år, for det handler om en person, som er fuldstændig uundværlig i hele organisationen.
Det er nemlig vores kasserer, Birgitte Riis.
Den eneste vanskelighed, vi i bestyrelsen har oplevet i forbindelse med valget var, hvordan søren vi fik gennemført denne valgprocedure udenom hende. Det var ikke nemt, og jeg tror nok at du var lige ved at blive træt af os, fordi vi var temmelig uvillige til at snakke om pokalen i bestyrelsen. Og du så meget undrende ud, da jeg konkluderede en fuldstændig løs tågesnak med, at jeg som formand fik ansvaret for at “foretage det nødvendige”. Du var et stort spørgsmålstegn.
Men nu ved du altså hvorfor. Der havde været en del udenomsparlamentarisk aktivitet i dagene op til det bestyrelsesmøde, hvor vi skulle vælge pokalmodtageren.
Men du har virkelig fortjent den hæder, som pokalen symboliserer.
Du løser din kassereropgave på en fantastisk god og kompetent måde, og din hjælpsomhed overfor os andre er kolossal. og du kan næsten altid svare på vores spørgsmål til økonomien – ellers finder du ud af det og vender hurtigt tilbage.
Vi oplever aldrig at gå forgæves til dig efter hjælp med alle disse “svære papirer fra kommunen”, og dem bliver der flere og flere af.
Du har også altid et vågent øje med økonomien – og f.eks. om de udgifter vi har til TV og Falck nu også er pengene værd.
Du hjælper alle afdelingerne med kontingentopkrævning og du stiller op til messe og repræsenterer Ørsted IF på fornem vis.
Men du har en fejl: Du har varslet din afgang ved næste års generalforsamling, og det har vi andre altså svært ved at tænke på. Hvordan skal vi undvære din store viden og dit gode humør til vore møder?
Jeg vil opfordre dig til at genoverveje den beslutning, for vi vil få uhyggeligt svært ved at undvære dig – det tror jeg alle tilstedeværrende vil skrive under på.
Tak for din indsats og tillykke med denne velfortjente pokal.

2016 – Torben Bach


Uddeling af fortjeneste pokal 2016 i Ørsted IF

Den person, som bestyrelsen enstemmigt har valgt til fortjeneste pokalen 2016, har jeg følgende beskrivelse på:

 • Han er indvandre….i Ørsted.
 • Han kommer fra en Storby med masser af muligheder for andre Foreninger.
 • Han brander for foreningsarbejde.
 • Utrolig stor arbejdes kraft… både forenings og arbejdsmæssig.
 • Har en stor viden til det han sætter sig i for.
 • Har utrolig mange muligheder for at skaffe ting til foreningen.
 • Kender altid en eller flere personer, som kan hjælpe på en eller anden måde.
 • Er utrolig vellidt blandt mange mennesker.
 • Har et ufattelig stort overblik, hvis man tænker på, hvad han har haft med at gøre de seneste 2-3 år eller mere.
 • Han er et meget stort billede på, at de mennesker som har mest travl, er dem som man skal/kan trække på i en Forening, så som Ørsted IF.
 • Han er en mand man kan stole på og har tillid til.
 • Ja, der kan tilføjes meget mere, som bestyrelsen og Foreningen har nydt godt af i hans tid som Formand i ØIF.

Det glæder mig utrolig meget på bestyrelses vegne, at overrække Torben Bach, Ørsted IF fortjeneste pokal for 2016.

Og endnu engang tak for et kampe indsats og et godt samarbejde.

Mogens Siegumfeldt

2015 – Knud Egon Christensen

Jeg har valgt i år at afsløre med det samme hvem der får ØIF fortjeneste pokal – en næsten enig bestyrelse, en var fraværende og ja det går til….

”skribent” Knud Egon Christensen !!

Knud er en person som går op i at tingene er i orden, og det er der mange af os i bestyrelsen som har nydt godt igennem vores møder. Han er en perfekt ”skribent” alt kommer med, og er vi i tvivl, så går vi tilbage i referatet og får klarhed over hvad vi besluttede. Er du i tvivl om hvad vi mener, så spørger du ind til det, og det bliver ført til referat, ingen tvivl om at du får alt med.

I mange foreninger rundt om i landet som vores, er det nok en af de størreste udfordringer, nemlig at huske hvad der er blevet besluttet for flere møder siden, og dette kan hvis man ikke har styr på det give meget ballade og uro. Her står vi i Ørsted IF med et af de stærkeste kort man kunne ønske sig, for det sker ikke her!

Bestyrelsen mener derudover at det er flot, at du på trods af at du bor i Vivild, ”det skal ikke lyde som noget forkert”, har valgt at dyrke gynmanstik i Ørsted, og derudover vil give dig tid til administrativt foreningsarbejde i vores forening, dette er vi dig meget taknemlig for. Du har derudover i flere år været ØIF`s mand mht. at stå for Rougsøløbets afvikling i Nørager, som vi er medarrangør af samme med andre lokale indrætsforeninger.

Det er derfor mig en glæde på bestyrelsens vegne, at overrække dig Ørsted IF fortjeneste pokal for 2015.

Torben Bach


2012 – Hans Jakobsen

Pokalen går i år til en person som igennem 8-9 år har gjort et kæmpe arbejde for vores forening. Han er en person, der ikke giver op, og han har en god ordenssans som han prøver at give videre til os andre ledere. Dette er ikke altid, at vi hører lige godt efter, men han bliver ved til vi gør!

Han tager selv initativ til nye ting uden andre har været indvolveret, hvilket er en stor lettelse for os andre.
Han har både været holdleder, træner og leder her i ØIF, og han er en, vi andre altid kan gå til for at få hjælp. Mangler vi nogle til at gøre noget ekstraordinært, melder han sig altid. Ligeledes hjælper han til med at ringe og sms´e rundt, for at få fat i flere frivillige.

Han har meget viden inden for bl.a. fodbold, og han sætter sig ind i tingene.

Bestyrelsen mener derfor at det er vel fortjent og jeg er glad for at overrække Ørsted IF`s fortjenestepokal 2012 til Hans Jakobsen, Ørsted.


2011 – Svend Aage Borst

Fortjenstpokalen tilfalder for 2011 Svend Aage Borst, for sin dygtige måde at udøve sin fodboldtræner gerning på, og det store arbejde han ligger i træningen med sit hold.

Svend Aage er foreningsmand og arbejder altid for det skal være et godt sted at være for spillerne. Svend Aage har en bestemt, men positiv tilgang til spillerne, og de er ikke i tvivl om hvad der forventes af dem og hvad de kan forvente. Man kan sige at Svend Aage er god til med et moderne udtryk at forventnings-afstemme, hvad der skal ske omkring og med holdet når der tages hul på sæsonen. Det sker på en god kommunikativ måde, så der opnås opbakning fra spillerne og ikke mindst fra forældregruppen.

Det resulterer i at holdet kan køre igennem med forholdsvis få spillere, og uden at skulle melde afbud til kampe osv., da alle helt naturligt bakker op aftalte ting. Et stort tillykke med valget. Ørsted IF, Ebbe Glargaard


2010 – Karen Conley

Karen blev årets modtager af Ørsted IFs fortjentspokal for 2010.

Pokalen blev uddelt i forbindels med foreningens generalforsanleng den 31. marts 2011

Karen har igennem snart 25 år været med i Ørsted IF’s gymnastikafdeling, både som leder og instruktør.Karens arbejde har altid foregået i en positiv glad og humørfyldt ånd, der har smittet af i hendes arbejde i foreningen.

Karen ønskes stort tillykke med udmærkelsen.