Generalforsamling i ØIF

GENERALFORSAMLING 2019 – ØRSTED IDRÆTSFORENING
Fredag d. 22. marts kl. 19.00 i klublokalet i Rougsøhallen

DAGSORDEN – i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 2. Aflæggelse af formandens beretning.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 4. Aktivitetsudvalgene:
1. Aflæggelse af aktivitetsberetning ved
formanden
2. Valg af aktivitetsformand og 1-2
medlemmer af aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte
medlemmer – supplere sig løbende
med det nødvendige antal medlemmer.
3. Evt.

I afdelingerne er følgende på valg:
Fodbold – Ebbe Glargaard
Badminton – Grethe Rasmussen
Gymnastik – Lone Hegnet
Tennis – Karsten Møgelvang

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag kan indleveres til formanden senest en uge før generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen (Kasserer og sekretær).
Birgitte Riis og Knud Egon Christensen er på valg.

7. Valg af 2 suppleanter.
Anders Rasmussen og Susanne Gotfredsen er på valg

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Rita Tams og Pia Kusk er på valg – suppleant?

9. Uddeling af fortjenstpokalen.

10. Eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.