Vindere i ØIF Lotteri

Støttelotto pr. 01.07.2021

1. kr. 1.500: Erling Juul Thomsen
2. kr. 1.000: Anni Vinther
3. kr. 500: Tove Eriksen, Magda Poulsen og Hanne Kristiansen
4. kr. 250: Jens Hybert Pedersen og Margrethe Boje