ØIF Vindere

Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. 1. oktober 2023. Vinderne får direkte besked.

  1. kr. 1.500: Lene Volke Jensen
  2. kr. 1.000: Birgit og Erik Pedersen
  3. kr. 500: Tove Hjorth, Benny Kempel og Johannes Ryssel Pedersen
  4. kr. 250: Jørgen K. Eriksen og Marianne Krogh

Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, så du også kan vinde. Ring eller sms til Lisa på tlf. 22780076.

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2023 – ØRSTED IDRÆTSFORENING

tirsdag d. 4. april kl. 19.30 i klublokalet i Rougsøhallen

        DAGSORDEN – i følge vedtægterne:

       1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

         
       2. Aflæggelse af formandens beretning.


       3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2022.


       4. Aktivitetsudvalgene:                       

                        1.    Aflæggelse af aktivitetsberetning ved formanden

                      2.    Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af aktivitetsudvalget.                                               Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte medlemmer – supplere sig løbende                                              med det nødvendige antal medlemmer.

                      3.    Evt.

          I afdelingerne er følgende på valg:

          Fodbold – Ebbe Glargaard

          Badminton – Grethe Rasmussen

          Gymnastik – Lone Hegnet

          Tennis/krolf – Karsten Møgelvang

     5.  Behandling af indkomne forslag

          Ingen indkomne forslag

     6.  Valg til bestyrelsen.

          Knud Egon Christensen og Lisa Sand Hentze er på valg.

          De er begge villige til genvalg.

     7.  Valg af 2 suppleanter.

          Søren Nielsen og Anders Rasmussen er på valg.

     8.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

          Rita Tams og Pia Kusk er på valg som revisorer.

          Rasmus Pedersen er på valg som revisorsuppleant.

     9.  Uddeling af fortjenstpokalen.

   10.  Eventuelt.

Ørsted IF Lotteri vindere

Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. oktober i 2022. Vinderne får direkte besked.

  1. kr. 1.500: Henrik Knudsen
  2. kr. 1.000: Henning Hansen
  3. kr. 500: Tove Hjorth, Claus Pedersen og Berit Thorngaard
  4. kr. 250: Erling Juul Thomsen og Helle Elisabeth Pedersen

Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, ring på tlf. 22510748.

Vindere ØIF Lotteri

Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. 1. juli 2022. Vinderne får direkte besked.
1. kr. 1.500: Bjarne Nygaard Pedersen
2. kr. 1.000: Jens Kristian og Trine Jensen
3. kr. 500: Malene Bach, Doris Jensen og Peter Stenderup
4. kr. 250: Morten Jensen, Kirsten og Flemming Høholt
Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, så du også kan vinde,

Generalforsamling Ørsted IF

Ørsted IF generalforsamling.
Pressemeddelelse fra formand Henning Hansen:
Selvom der ikke kom overvældende mange af foreningens over 400 medlemmer, så blev generalforsamlingen gennemført tirsdag d. 26. april 2022 i en positiv stemning. Alle afdelingerne er kommet godt over corona- krisen uden det store frafald, som man læser om i andre foreninger. Faktisk har vi ligefrem oplevet en – omend beskeden – vækst i medlemstallet.
Valget til bestyrelsen og andre poster gik ganske fredeligt – men der var også tale om genvalg over hele linjen.
Årets fortjenstpokal i Ørsted IF gik til Grethe Rasmussen.
Den blev overrakt af formand Henning Hansen til en meget overrasket Grethe ved foreningens generalforsamling. Overrasket fordi Grethe lige til det sidste troede, at en anden skulle have pokalen, men den øvrige bestyrelse havde altså konspireret i det skjulte.
Grethe har gennem 28 år udført et KÆMPE arbejde ikke bare i badmintonafdelingen, men også i bestyrelsen og foreningen som helhed. Grethe stiller altid op, når der er behov for en ekstra indsats, og hun laver mange aktiviteter for foreningens medlemmer som f.eks. badmintonskole, “natminton” og klubstævner og meget mere. Hun er altid klar med fotografiapparatet, når nogle af holdene vinder stævner og turneringer og deltager også gerne i andre arrangementer som f.eks. fællesskabsdagen bag kroen på næste søndag d. 8. maj. Og Grethe møder altid op med et smil og en venlig bemærkning.
Ingen har fortjent denne pokal mere end Grethe.