Klubmesterskaber

26. marts 2022 deltog 23 af klubbens 45 børn i klubmesterskaberne. Der var præmier til alle de børn som deltog, men dem til nr. 1 og 2 var lidt større. Mange spillede kampe for allerførste gang, og HUSK det er sejt at være med, uanset om man vinder eller taber. Tillykke til jer alle med pokalerne 🏸🏆🏸🏆Tillykke til Jan Andersen med 1. pladsen ved de voksne.

Natminton.

Fra 18. til 19. marts 2022 havde vi natminton i Rougsøhallen med 36 glade børn. Først de 10 yngste med en forældre hver og derefter 26 børn mellem 11 og 17 år hvoraf de fleste blev til i morges. De første 3 timer havde vi en instruktør fra DGI, og resten af natten fik de lov at spille badminton og hygge som de gerne ville. Det gjorde de fleste til kl. 04.30 før der blev ro. Ind imellem var de i cafeteriet og få kage, saft og pizzasnegle. Til gengæld var der ro, til de blev vækket kl. knap 8. Tak til trænerne og de frivillige forældre som hjalp med at stille op og tage ned og som bagte kage og tak til alle børnene som bare var så søde og glade. Herunder de nederste 111 billeder fra opstilling, de øverste 8 af U11 holdet og de 17 midterste de ældste som var der om natten.

Juleafslutninger

P.g.a. Corona måtte vi slutte allerede 15. december, da skolerne lukkede ned. De 2 første billeder er fra det første hold om mandagen. På det sidste hold om mandagen manglede der rigtig mange pga Corona i nogle af klasserne, så der tog jeg ingen billede. De 2 sidste billeder er fra afslutningen om onsdagen. De fik slikposer nede i hallen.

Vindere i ØIF Lotteri

Støttelotto pr. 01.07.2021

1. kr. 1.500: Erling Juul Thomsen
2. kr. 1.000: Anni Vinther
3. kr. 500: Tove Eriksen, Magda Poulsen og Hanne Kristiansen
4. kr. 250: Jens Hybert Pedersen og Margrethe Boje

Generalforsamling.

Så lykkedes det at få afholdt 2 års generalforsamling i Ørsted IF. Henning Hansen modtog fortjenstpokalen. Henning havde ellers skrevet i indkaldelsen, at pokalen ikke blev uddelt i år, p.g.a. manglende aktiviteter i de 2 år, så han blev meget overrasket. Bestyrelsen havde besluttet det uden formanden, og det er så fortjent, for han har som altid været aktiv også i de 2 år. Alle valg var genvalg bortset fra, at vores dygtige kasserer igennem rigtig mange år har valgt at stoppe. Der var stor tak og blomster til Birgitte Riis, du vil blive savnet.
Det er med stor glæde, vi i Ørsted IF kan byde velkommen til Lisa Sand Hentze som ny kasserer i foreningen, vi glæder os rigtig meget til det kommende samarbejde.

Generalforsamling.

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Ørsted IF
onsdag d. 2. juni 2021 kl. 19.00 i klublokalet i Rougsøhallen.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020.

4. Aktivitetsudvalgene:
1. Aflæggelse af aktivitetsberetning ved formanden
2. Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af
aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte
medlemmer – supplere sig løbende med det nødvendige antal
medlemmer.
I afdelingerne er følgende på valg:
Fodbold – Ebbe Glargaard
Badminton – Grethe Rasmussen
Gymnastik – Lone Hegnet
Tennis/krolf – Karsten Møgelvang
3. Evt.


5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (hele bestyrelsen er på valg pga den aflyste
generalforsamling i 2020).
Henning Hansen og Jens Bonde Poulsen er på valg for 1 år.
Knud Christensen og Birgitte Riis er på valg for 2 år
7. Valg af 2 suppleanter. Søren Nielsen og Anders Rasmussen er på valg.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Rita Tams og Pia Kusk er på
valg som revisorer. Rasmus Pedersen er på valg som revisorsuppleant.
9. Uddeling af fortjenstpokalen. Der uddeles ikke en fortjenstpokal i år pga.
det lave aktivitetsniveau i 2020.
10. Eventuelt.

Vindere i ØIF Lotteri

Støttelotto pr. 01.04.2021

1. kr. 1.500: Rikke Thomsen og Rasmus Korfitz Pedersen 
2. kr. 1.000: Annette Hovesen
3. kr. 500: Tove Eriksen, Jens Bonde Poulsen, Jytte Johansen
4. kr. 250: Jan Sloth og Olga Jensen


Støttelotto pr. 01.01.2021

1. kr. 1.500: Peter Boje
2. kr. 1.000: Anni Rejntoft
3. kr. 500: Berit Thorngaard, Henning Thuesen og Søren Møller Hansen
4. kr. 250: Tommy Pedersen og Bjørn Christensen