Vindere i ØIF Lotteri

Støttelotto pr. 01.07.2021

1. kr. 1.500: Erling Juul Thomsen
2. kr. 1.000: Anni Vinther
3. kr. 500: Tove Eriksen, Magda Poulsen og Hanne Kristiansen
4. kr. 250: Jens Hybert Pedersen og Margrethe Boje

Generalforsamling.

Så lykkedes det at få afholdt 2 års generalforsamling i Ørsted IF. Henning Hansen modtog fortjenstpokalen. Henning havde ellers skrevet i indkaldelsen, at pokalen ikke blev uddelt i år, p.g.a. manglende aktiviteter i de 2 år, så han blev meget overrasket. Bestyrelsen havde besluttet det uden formanden, og det er så fortjent, for han har som altid været aktiv også i de 2 år. Alle valg var genvalg bortset fra, at vores dygtige kasserer igennem rigtig mange år har valgt at stoppe. Der var stor tak og blomster til Birgitte Riis, du vil blive savnet.
Det er med stor glæde, vi i Ørsted IF kan byde velkommen til Lisa Sand Hentze som ny kasserer i foreningen, vi glæder os rigtig meget til det kommende samarbejde.

Generalforsamling.

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Ørsted IF
onsdag d. 2. juni 2021 kl. 19.00 i klublokalet i Rougsøhallen.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019 og 2020.

4. Aktivitetsudvalgene:
1. Aflæggelse af aktivitetsberetning ved formanden
2. Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af
aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte
medlemmer – supplere sig løbende med det nødvendige antal
medlemmer.
I afdelingerne er følgende på valg:
Fodbold – Ebbe Glargaard
Badminton – Grethe Rasmussen
Gymnastik – Lone Hegnet
Tennis/krolf – Karsten Møgelvang
3. Evt.


5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (hele bestyrelsen er på valg pga den aflyste
generalforsamling i 2020).
Henning Hansen og Jens Bonde Poulsen er på valg for 1 år.
Knud Christensen og Birgitte Riis er på valg for 2 år
7. Valg af 2 suppleanter. Søren Nielsen og Anders Rasmussen er på valg.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Rita Tams og Pia Kusk er på
valg som revisorer. Rasmus Pedersen er på valg som revisorsuppleant.
9. Uddeling af fortjenstpokalen. Der uddeles ikke en fortjenstpokal i år pga.
det lave aktivitetsniveau i 2020.
10. Eventuelt.

Vindere i ØIF Lotteri

Støttelotto pr. 01.04.2021

1. kr. 1.500: Rikke Thomsen og Rasmus Korfitz Pedersen 
2. kr. 1.000: Annette Hovesen
3. kr. 500: Tove Eriksen, Jens Bonde Poulsen, Jytte Johansen
4. kr. 250: Jan Sloth og Olga Jensen


Støttelotto pr. 01.01.2021

1. kr. 1.500: Peter Boje
2. kr. 1.000: Anni Rejntoft
3. kr. 500: Berit Thorngaard, Henning Thuesen og Søren Møller Hansen
4. kr. 250: Tommy Pedersen og Bjørn Christensen

ØIF Lotteri vindere

Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. 01.10.2020. Vinderne får direkte besked.1. kr. 1.500: Benny Kempel2. kr. 1.000: Merete Sørensen3. kr. 500: Kirsten Jensen ( Voer Færgevej), Ivan Hammer og Jonna Weltz.4. kr. 250: Peter Stenderup og Per Thomsen
Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, så du også kan vinde.

Natminton d. 12. – 13. april 19

15 børn under 9 år med forældre og 20 børn over 9 år deltog i natminton. Michael fra DGI stod for træningen af de små med forældre fra 18 til 19.30 og defter de næste 2 timer med de 20 børn over 9 år som mødte kl. 19.30.
De fleste af de store sov i hallen om natten, og de spillede og hyggede sig helt vildt – nogle af dem til kl. 4 om natten, inden de blev sendt seng.
1000 TAK til Karsten, Kim, Kenneth, Jens og Anders for jeres store hjælp med opsætning og oprydning og overnatning, uden jer havde det ikke været muligt. Tak til de forældre som bagte kager, og til alle forældre og børn fordi I bakkede op om arrangementet. De nederste billeder er fra opstillingen om eftermiddagen og de 5 øverste fra kl. 4 om natten, da natminton udstyret var blevet fjernet, det gjorde vi kl. 3. Billderene ind imellem bliver senere og senere set fra neden. Martinus og Hans Christian spillede i 8 timer, derfor ser de trætte ud.