Natminton d. 12. – 13. april 19

15 børn under 9 år med forældre og 20 børn over 9 år deltog i natminton. Michael fra DGI stod for træningen af de små med forældre fra 18 til 19.30 og defter de næste 2 timer med de 20 børn over 9 år som mødte kl. 19.30.
De fleste af de store sov i hallen om natten, og de spillede og hyggede sig helt vildt – nogle af dem til kl. 4 om natten, inden de blev sendt seng.
1000 TAK til Karsten, Kim, Kenneth, Jens og Anders for jeres store hjælp med opsætning og oprydning og overnatning, uden jer havde det ikke været muligt. Tak til de forældre som bagte kager, og til alle forældre og børn fordi I bakkede op om arrangementet. De nederste billeder er fra opstillingen om eftermiddagen og de 5 øverste fra kl. 4 om natten, da natminton udstyret var blevet fjernet, det gjorde vi kl. 3. Billderene ind imellem bliver senere og senere set fra neden. Martinus og Hans Christian spillede i 8 timer, derfor ser de trætte ud.

ØIF Fortjenspokal

På Ørsted IF generalforsamling d. 22. marts 2019, var der genvalg til alle undtagen udskiftning af en enkelt suppleant.

Ørsted IF fortjenstpokal blev overrakt til Lone Hegnet af Henning Hansen. Lone fik pokalen for hendes mangeårige indsats som gymnastikinstruktør og i badmintonudvalget.

Generalforsamling i ØIF

GENERALFORSAMLING 2019 – ØRSTED IDRÆTSFORENING
Fredag d. 22. marts kl. 19.00 i klublokalet i Rougsøhallen

DAGSORDEN – i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 2. Aflæggelse af formandens beretning.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 4. Aktivitetsudvalgene:
1. Aflæggelse af aktivitetsberetning ved
formanden
2. Valg af aktivitetsformand og 1-2
medlemmer af aktivitetsudvalget.
Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte
medlemmer – supplere sig løbende
med det nødvendige antal medlemmer.
3. Evt.

I afdelingerne er følgende på valg:
Fodbold – Ebbe Glargaard
Badminton – Grethe Rasmussen
Gymnastik – Lone Hegnet
Tennis – Karsten Møgelvang

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag kan indleveres til formanden senest en uge før generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen (Kasserer og sekretær).
Birgitte Riis og Knud Egon Christensen er på valg.

7. Valg af 2 suppleanter.
Anders Rasmussen og Susanne Gotfredsen er på valg

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Rita Tams og Pia Kusk er på valg – suppleant?

9. Uddeling af fortjenstpokalen.

10. Eventuelt.

Messe i Rougsøhallen

Ørsted IF Badminton, gymnastik og tennis deltog på Forårsmessen i Rougsøhallen d. 17. marts. Her ses foreningens stand, hvor man kunne spille med badminton boldmaskinen, blive ØIF støttemedlem og deltage i konkurrencer.
Vinder af konkurrencen blandt ØIF støttemedlemmer blev Ruth Hørning fra Ørsted, og i konkurrencen om at der er gymnastikopvisning 31. marts, vandt Laura Pedersen fra Assentoft.

Badmintonskole

13. februar 2019 fra kl. 9 til 15 var der badmintonskole i Rougsøhallen for 23 børn i alderen fra 6 til 14 år. Michael fra DGI var træner for børnene, som var fra Ørsted IF, Auning IF, Skødstrup SF og Randers.

Nyt badmintonnet


Fra H.I.F. støttepulje fra Mosten Race Day har vi været så heldige at få 2 ekstra badmintonnet.  Det er positivt med 20 små spillere, men det giver pladsmangel på banerne, så det er super dejligt, at vi nu har 2 ekstra net. Her ses nogle af spillerne foran et af de nye net.

Badminton

Er der ikke nogle, som vil prøve at spille badminton om onsdagen fra 16.30 til 18, eller mandag eller onsdag aften fra 21 til 22.
Uanset alder så kom og prøv gratis. Spil med familie, venner eller ?
Ring evt. på 22510748.
Mandag fra 16.45 til 18 vil vi meget gerne have nogle flere børn eller unge til at spille. I skal bare møde op.

Træning for børn starter i uge 35

TRÆNING FOR BØRN I
ROUGSØHALLEN STARTER:

MANDAG D. 27. AUGUST 2018:

14.45 – 15.45 PIGER OG DRENGE FØDT I 2009 ELLER SENERE

KL. 15.45 – 16.45 PIGER OG DRENGE FØDT I 2007 ELLER 2008

16.45 – 18.00 PIGER OG DRENGE FØDT I 2006 ELLER FØR
ONSDAG D. 29. AUGUST 2018 

 16.30 – 18.00 PIGER OG DRENGE FØDT i 2006 ELLER FØR.
Ekstra træning: Børn født 2007 eller 2008, som spiller mandag.

Støt op om din lokale badmintonklub og kom og prøv, om badminton er noget for dig.

Der er plads til både hygge og mere seriøs badminton. Der er også turneringshold, for de børn som har lyst til det.
Såvel nye som tidligere spillere er meget velkommen, man skal bare møde op.

Yderligere oplysninger på tlf. 22510748, på Ørsted IF Badminton facebook side eller pr. mail grethe@gertsauto.dk

Ørsted IF`s Badmintonudvalg