Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. 1. april 2024. Vinderne får direkte besked.

  1. kr. 1.500: Anni Reintoft
  2. kr. 1.000: Jonna C. Weltz
  3. kr. 500: Ruth Hørning Jensen, Christina Hougaard og Berit Thorngaard
  4. kr. 250: Lissi og Jørgen Kusk og Erling Juul Thomsen

Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, så du også kan vinde. Ring eller sms til Lisa på tlf. 22780076.

ØIF Generalforsamling

10. april 2024 var der generalforsamling i Ørsted IF. Ørsted IF formand Henning Hansen havde valgt at stoppe. Mogens Mogensen blev valgt som ny formand. Krolf blev et nyt udvalg i Ørsted IF, og Henning Hansen blev formand for dette udvalg. Der var genvalg i alle de øvrige udvalg. Økonomien i foreningen er fin. Ørsted IF fortjenstpokal blev tildelt Ebbe Glargaard for mere end 40 års arbejde i Ørsted IF Fodboldafdeling.

Ørsted IF Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2024 – ØRSTED IDRÆTSFORENING

onsdag d. 10. april kl. 19.30 i klublokalet i Rougsøhallen

        DAGSORDEN – i følge vedtægterne:

       1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

         
       2. Aflæggelse af formandens beretning.


       3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2023.


       4. Aktivitetsudvalgene:                       

         1.    Aflæggelse af aktivitetsberetning ved formanden

         2.    Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af aktivitetsudvalget.                                                          Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte medlemmer – supplere sig løbende                                        med det nødvendige antal medlemmer.
         3.    Evt.

          I afdelingerne er følgende på valg:

          Fodbold – Ebbe Glargaard

          Badminton – Grethe Rasmussen

          Gymnastik – Lone Hegnet

          Tennis – Karsten Møgelvang

          Krolf – kandidat: Henning Hansen

     5.  Behandling af indkomne forslag

          Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes tidsfrist for generalforsamlingens afholdelse fra

          marts måned til senest 15. april.

     6.  Valg til bestyrelsen.

          Jens Bonde Poulsen og Henning Hansen er på valg.

          Jens Bonde Poulsen er villig til genvalg.

          Henning Hansen er ikke villig til genvalg

     7.  Valg af 2 suppleanter.

          Søren Nielsen og Anders Rasmussen er på valg.

     8.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

          Rita Tams og Pia Kusk er på valg som revisorer.

          Rasmus Pedersen er på valg som revisorsuppleant.

      9.  Uddeling af fortjenstpokalen.

     10.  Eventuelt.

ØIF Vindere

Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. 1. oktober 2023. Vinderne får direkte besked.

  1. kr. 1.500: Lene Volke Jensen
  2. kr. 1.000: Birgit og Erik Pedersen
  3. kr. 500: Tove Hjorth, Benny Kempel og Johannes Ryssel Pedersen
  4. kr. 250: Jørgen K. Eriksen og Marianne Krogh

Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, så du også kan vinde. Ring eller sms til Lisa på tlf. 22780076.

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2023 – ØRSTED IDRÆTSFORENING

tirsdag d. 4. april kl. 19.30 i klublokalet i Rougsøhallen

        DAGSORDEN – i følge vedtægterne:

       1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

         
       2. Aflæggelse af formandens beretning.


       3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2022.


       4. Aktivitetsudvalgene:                       

                        1.    Aflæggelse af aktivitetsberetning ved formanden

                      2.    Valg af aktivitetsformand og 1-2 medlemmer af aktivitetsudvalget.                                               Aktivitetsudvalgene kan – udover de valgte medlemmer – supplere sig løbende                                              med det nødvendige antal medlemmer.

                      3.    Evt.

          I afdelingerne er følgende på valg:

          Fodbold – Ebbe Glargaard

          Badminton – Grethe Rasmussen

          Gymnastik – Lone Hegnet

          Tennis/krolf – Karsten Møgelvang

     5.  Behandling af indkomne forslag

          Ingen indkomne forslag

     6.  Valg til bestyrelsen.

          Knud Egon Christensen og Lisa Sand Hentze er på valg.

          De er begge villige til genvalg.

     7.  Valg af 2 suppleanter.

          Søren Nielsen og Anders Rasmussen er på valg.

     8.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

          Rita Tams og Pia Kusk er på valg som revisorer.

          Rasmus Pedersen er på valg som revisorsuppleant.

     9.  Uddeling af fortjenstpokalen.

   10.  Eventuelt.