Ørsted IF Støttelotteri

Ørsted IF Støttelotteri

Det koster 60 kr. pr. lod pr. kvartal at være med i støttelotteriet.

Lodtrækning finder sted den 10. i måneden efter indbetalingen.

Vinderne får direkte besked fra Ørsted IF via brev.

Vinderen skal så sende sit kontonummer til vores kasserer Lisa Sand Hentze tlf. 22780076 , som så overfører gevinsten til kontoen,

Vindernavnene bekendtgøres på hjemmesiden og på facebook.

Betalingen foregår for 3 måneder af gangen, senest den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. januar.
HUSK: Hvis lottosedlen ikke betalt inden sidste frist, deltager den ikke i trækningen.

Præmieliste:

1. Præmie: 1 stk. Gavekort á 1.500 kr.
2. Præmie: 1 stk. Gavekort á 1.000 kr.
3. Præmie: 3 stk. Gavekort á 500 kr.
4. Præmie: 2 stk. Gavekort á 250 kr.

I alt præmier for 4.500 kr. pr. kvartal

Lottosedler kan købes ved at udfylde fuldmagten til lotto, som hentes via link øverst på siden og aflevere den til en af os. Ring evt. til kasserer Lisa Sand Hentze tlf. 22780076 eller Grethe Rasmussen, Møllevej 3, 8950 Ørsted tlf. 22510748 for at høre mere om det og hvordan du gør. 

Her vises vinderne af Ørsted IF’s Støttelotteri
Vinderne får direkte besked.

Støttelotto pr. 01.04.2024

Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. 1. april 2024. Vinderne får direkte besked.

 1. kr. 1.500: Anni Reintoft
 2. kr. 1.000: Jonna C. Weltz
 3. kr. 500: Ruth Hørning Jensen, Christina Hougaard og Berit Thorngaard
 4. kr. 250: Lissi og Jørgen Kusk og Erling Juul Thomsen

Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, så du også kan vinde. Ring eller sms til Lisa på tlf. 22780076.

Støttelotto pr. 01.01.2024

Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. 1. januar 2024. Vinderne får direkte besked.

 1. kr. 1.500: Margrethe Boje
 2. kr. 1.000: Merete Sørensen
 3. kr. 500: Jette Aasted, Rikke Flyv og Jane Ørskov
 4. kr. 250: Peder Sejersen Pedersen og Berit Thorngaard

Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, så du også kan vinde. Ring eller sms til Lisa på tlf. 22780076.

Støttelotto pr. 01.10.2023

Så er der igen 7 glade vindere i Ørsted IF Støttelotto pr. 1. oktober 2023. Vinderne får direkte besked.

 1. kr. 1.500: Lene Volke Jensen
 2. kr. 1.000: Birgit og Erik Pedersen
 3. kr. 500: Tove Hjorth, Benny Kempel og Johannes Ryssel Pedersen
 4. kr. 250: Jørgen K. Eriksen og Marianne Krogh

Bliv medlem for 20 kr. pr. måned, så du også kan vinde. Ring eller sms til Lisa på tlf. 22780076.

 

Støttelotto pr. 01.07.2023

1. kr. 1500: Allan Kempel
2. kr. 1000: Pia Kusk
3. kr. 500: Peter Boje, Niels Ejnar Tams og Niels Kristian og Trine Jensen
4. kr. 250: Erik og Birgit Pedersen og Morten Jensen 

Støttelotto pr. 01.04.2023

1. kr. 1500: Erling Thomsen
2. kr. 1000: Johnny F. Andersen
3. kr. 500: Peter D. Jensen, Svend Aage Borst og Peter S. Mouritsen
4. kr. 250: Birgit og Erik Pedersen og Søren Frederiksen

Støttelotto pr. 01.01.2023

1. kr. 1500: Annette Hovesen
2. kr. 1000: Tove S. Eriksen
3. kr. 500: Bente Bay, Flemming Thomsen og Jørgen K. Eriksen 
4. kr. 250: Jørgen Loft og Bjarne Nygaard Pedersen 

Støttelotto pr. 01.10.2022

1. kr. 1500: Henrik Knudsen
2. kr. 1000: Henning Hansen
3. kr. 500: Tove Hjorth Jensen, Claus Pedersen og Berit Thorngaard
4. kr. 250: Erling Juul Thomsen og Helle E. Pedersen

Støttelotto pr. 01.7.2022

1. kr. 1500: Bjarne Nygaard Pedersen
2. kr. 1000: Jens Kristian og Trine Jensen
3. kr. 500: Malene Bach, Doris Jensen og Peter Stenderup 
4. kr. 250: Morten Jensen og Kirsten og Flemming Høholt 

Støttelotto pr. 01.4.2022

1. kr. 1.500: Bjarne Nygaard Pedersen
2. kr. 1.000: Orla Ørskov
3. kr. 500: Jonna Castelli Welch, Tove Sand Rasmussen og Kresten Laursen
4. kr. 250: Marianne Krogh og Kirsten Jensen, Hevring

Støttelotto pr. 01.1.2022

1. kr. 1.500: Rasmus Skaarup
2. kr. 1.000: Peter Boje
3. kr. 500: Kaja Ryssel Pedersen, Lisbeth Jakobsen og Tina Krause Mouridsen
4. kr. 250: Inger Lise Trangbæk, Mogens og Kirsten Jensen

Støttelotto pr. 01.10.2021

1. kr. 1.500: Svend Aage Borst
2. kr. 1.000: Minna Andersen
3. kr. 500: Merete Møller, Magda Poulsen og Jens Bonde.
4. kr. 250: Helle Nielsen og Lone Nørrevang Kristensen

Støttelotto pr. 01.07.2021

1. kr. 1.500: Erling Juul Thomsen
2. kr. 1.000: Anni Vinther
3. kr. 500: Tove Eriksen, Magda Poulsen og Hanne Kristiansen
4. kr. 250: Jens Hybert Pedersen og Margrethe Boje

Støttelotto pr. 01.04.2021

1. kr. 1.500: Rikke Thomsen og Rasmus Korfitz Pedersen 
2. kr. 1.000: Annette Hovesen
3. kr. 500: Tove Eriksen, Jens Bonde Poulsen, Jytte Johansen
4. kr. 250: Jan Sloth og Olga Jensen

Støttelotto pr. 01.01.2021

1. kr. 1.500: Peter Boje
2. kr. 1.000: Anni Reintoft
3. kr. 500: Berit Thorngaard, Henning Thuesen og Søren Møller Hansen
4. kr. 250: Tommy Pedersen og Bjørn Christensen

Støttelotto pr. 01.10.2020

1. kr. 1.500: Benny Kempel
2. kr. 1.000: Merete Sørensen
3. kr. 500: Kirsten Jensen (Voer Færgevej), Ivan Hammer og Jonna Weltz
4. kr. 250: Peter Stenderup og Per Thomsen

Støttelotto pr. 01.04.2020

1. kr. 1.500: Minna Andersen
2. kr. 1.000: Inge Langballe
3. kr. 500: Jytte og Klaus Johansen, Vibeke Jensen og Malene Bach
4. kr. 250: Dorte S. Rasmussen og Ritta Madsen

Støttelotto pr. 01.01.2020

1. kr. 1.500: Ruth Rasmussen
2. kr. 1.000: Lone Nørrevang
3. kr. 500: Anne Marie Skriver, Niels Ejnar Tams og Edvard Haslund
4. kr. 250: Lisbeth Jakobsen og Anne Birthe Pedersen

Støttelotto pr. 01.10.2019

1. kr. 1.500: Claus Pedersen
2. kr. 1.000: Tina Mouridsen
3. kr. 500: Dorte og Per Thomsen, Benny Kempel og Lis B. Jørgensen
4. kr. 250: Inge Borst og Charlotte Poulsen

Støttelotto pr. 01.07.2019

1. kr. 1.500: Martin Mårtensson
2. kr. 1.000: Ole Krogsbæk
3. kr. 500: Peter S. Mouridsen, Krista Andreassen og Orla Ørskov
4. kr. 250: Jonny Jensen og Jens Kr. og Trine Jensen

Støttelotto pr. 01.04.2019

1. kr. 1.500: Rikke Thomsen og Rasmus Korfitz Pedersen
2. kr. 1.000: Inge Frederiksen
3. kr. 500: Susanne Kusk, Louise Kempel og Lissi og Jørgen Kusk
4. kr. 250: Jane Bjørn Christiansen og Erik Gjesing Hessellund

Støttelotto pr. 01.01.2019

 1. kr. 1.500: Morten Jensen
 2. kr. 1.000: Kaja Ryssel Pedersen
 3. kr.  500: Anne Marie Mortensen, Camilla Eriksen og Bjørn Christensen
 4. kr.  250: Bjarne Jensen og Niels Ejnar Tams

Støttelotto pr. 01.10.2018

 1. kr. 1.500: Flemming Thomsen
 2. kr. 1.000: Rita Tams
 3. kr.  500: Jonny Ryssel Jensen, Poul Pedersen og Toni/Peter Moeskjær
 4. kr.  250: Allan Kempel og Torben Bach

Støttelotto pr. 01.07.2018:

 1. kr. 1.500: Doris Jensen
 2. kr. 1.000: Søren Møller Hansen
 3. kr. 500: Anders Revsbech, Anette Hovesen og Rasmus Pedersen
 4. kr. 250: Allan Kempel og Marlene Bach

Støttelotto pr. 01.04.2018:

 1. kr. 1.500: Krista Andreasen
 2. kr. 1.000: Bente Østergaard
 3. kr. 500: Orla Ørskov, Gitte Jensen og Søren Søgaard
 4. kr. 250: Flemming Nielsen og Claus Nielsen

Støttelotto pr. 01.01.2018:

 1. kr. 1.500: Helle Nielsen
 2. kr. 1.000: Erling Juul Thomsen
 3. kr. 500: Jørgen K. Eriksen, Olga O. Jensen og Mogens S. Mogensen
 4. kr. 250: Tanja Haugstrup og Birgitte Laursen

Støttelotto pr. 01.10.2017:

 1. kr. 1.500: Birgit og Erik Pedersen
 2. kr. 1.000: Jonna Weltz
 3. kr. 500: Tanja Haugstrup, Bjørn Christensen og Per og Dorthe Thomsen
 4. kr. 250: Lone Nørrevang og Ruth Rasmussen

  Støttelotto pr. 01.07.2017:

 1. kr. 1.500: Mogens og Kirsten Jensen
 2. kr. 1.000: Stig og K.E. Vestergaard
 3. kr. 500: Dorte Rasmussen, Rasmus Pedersen og Susanne Kusk
 4. kr. 250: Pia Kuk og Peder Pedersen

  Støttelotto pr. 01.04.2017:

 1. kr. 1.500: Torben Bach
 2. kr. 1.000: Tommy Pedersen
 3. kr. 500: Jens Kr. Jensen, Helle Mikkelsen og Doris Jensen
 4. kr. 250: Tove Jensen og Jørgen Loft

  Støttelotto pr. 01.01.2017:

 1. kr. 1.500: Lis Hansen
 2. kr. 1.000: Minna Andersen
 3. kr. 500: Inge Borst, Helle Bækgaard og Rasmus Pedersen
 4. kr. 250: Lis B Jørgensen og Jørgen Kusk.