Foreningen

Ørsted IF er en flerstrenget forening, der har eksisteret i over 100 år (stiftet 22-06-1902), og har som formål ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Foreningen har altid været en aktiv deltager i lokalområdets liv og levned. Foreningen har fodbold, badminton, gymnastik, tennis og linedance på programmet. Senest er projektet “Liv i Bakkerne” kommet ind som en del af foreningen og med over 700 aktivitetsmedlemmer, hører Ørsted IF til en af områdets største foreninger.

Foreningen drives af en hovedbestyrelse, der varetager foreningens fælles tværgående opgaver.
Udvalgne i de forskellige idræter, tager sig af de daglige aktiviteter for medlemmerne.

Ørsted Idrætsforening er stiftet 22. juni 1902
CVR 33439350
c/o Henning Hansen
Sygehusvej 15
8950 Ørsted