Ørsted IF er med i Randers FCs nye ”Top centre for U10-U12 drenge”

Top Centre er et tre-årigt DBU projekt for U10, U11 og U12 drengespillere med særlige forudsætninger.
Det er et nyt tiltag, der afløser det tidligere “Fodboldsamarbejdet Kronjylland”, og hvor det nu er meningen, at kun ca. 4% af en årgang vil blive udtaget af RFC til  træning i RFC regi. Der vil også i de årgange med mange talentfulde spillere blive oprettet en “Boblegrupe”
I det tidligere koncept kunne de lokale samarbejdsklubber selv tilmelde spillere, hvilket kunne medføre det blev en for bred gruppe, hvor mange ville have bedre af at blive i den lokale klub.

DBU har følgende formål med projektet:
At højne kvaliteten af børnetræningen lokalt. At opnå en bred opkvalificering af træningsmiljøer i U10-U12-årgangene. At alle drenge med særlige forudsætninger i U10, U11 og U12 får et tilbud om at træne i et Top Center. At sætte mere fokus på den enkelte spillers udvikling (individuelt og relationelt). At sætte mere fokus på U10, U11 og U12-spillere med særlige forudsætninger født i 3.- og 4. kvartal.

Randers FC TopCenter:
Randers FC TopCenter skal fungere som et godt og udviklende træningsmiljø for U10, U11 og U12-spillere med særlige forudsætninger. Spillerne udvælges i Randers FCs Partnerklubber. Der skal udvælges ca. 20 spillere i hver årgang til træning i Randers FC TopCenter. Halvdelen af spillerne skal være født i 3.-4. kvartal. De deltagende spillere er sikret ca. 15 måneders deltagelse (garantiperiode) på Randers FC TopCenter. Der trænes ca. 40 gange om året på Randers FC TopCenter, træningen er fredage kl. 17.00 – 18.30. Træningen sikrer et indgående kendskab til U10, U11 og U12-spillerne i Partnerklubberne. Der afholdes infomøde for forældre og trænere. Der afholdes spillersamtaler/spillerevalueringssamtaler i november/december og april/juni. Randers FC udarbejder børnefodboldkoncept fra U6-U12, som alle Partnerklubber introduceres for og kan benytte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.