Vindere i ØIF Lotteri

Støttelotto pr. 01.04.2021

1. kr. 1.500: Rikke Thomsen og Rasmus Korfitz Pedersen 
2. kr. 1.000: Annette Hovesen
3. kr. 500: Tove Eriksen, Jens Bonde Poulsen, Jytte Johansen
4. kr. 250: Jan Sloth og Olga Jensen


Støttelotto pr. 01.01.2021

1. kr. 1.500: Peter Boje
2. kr. 1.000: Anni Rejntoft
3. kr. 500: Berit Thorngaard, Henning Thuesen og Søren Møller Hansen
4. kr. 250: Tommy Pedersen og Bjørn Christensen